odpady

  • Nabór wniosków o odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest .

    Andrychów ogłasza nabór wniosków dotyczących odbioru i utylizacji zdemontowanych odpadów azbestowych dla mieszkańców Gminy Andrychów.

    Wnioski można składać do 14 października 2022 roku.

    Formularze wniosków są dostępne w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Rynek 15. pokój 116 (I piętro) lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie (www.andrychow.eu).

  • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

    W październiku i listopadzie 2022 roku na terenie Gminy Andrychów nastąpi zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon (pochodzących z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli oraz samochodów osobowych) bezpośrednio spod nieruchomości jednorodzinnych.