Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Już w październiku 2022 roku odbędą się polowania w naszym regionie. Szczegóły poniżej.

A my sugerujemy zachowanie szczególnej ostrożności w podanych terminach.

Burmistrz Andrychowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2022r., poz. 1173) podaje do publicznej wiadomości informacje o planowanych polowaniach zbiorczych organizowanych przez Koło Łowieckie „Beskid” w Andrychowie.

Data polowania: 22.10.2022r; 29.10.2022r; 05.11.2022r; 13.11.2022r; 19.11.2022r; 27.11.2022r; 03.12.2022r; 11.12.2022r; 17.12.2022r; 24.12.2022r; 31.12.2022r; 08.01.2023r; 14.01.2023r;
Godziny polowania: 8.00 – 15.00.
Miejsce polowania: Obwód łowiecki nr 104, m.in.: Leśnictwo Rzyki, Leśnictwo Inwałd, Leśnictwo Rzyki Doliny Madohora, Kaczyńskie Potoki, Leśnictwo Rzyki – Zającówka, Inwałd Pola, Rzyki Pola
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Źródło: andrychow.eu